Strokovni aktiv

Marija Božičko

Petra Hadler

Maja Belčič Kralj

Alenka Pernat

Claudia Beguš Mihelič

Ostali zaposleni:

Petra FošnaričTJA 4. in 5.r
Karmen Volgemut (nadomešča Sara Kramberger)NIA – 1. razred, TJA 2. in 3. razred
Iztok RoškarNeobvezni nemščina – 5. razred
Barbara AmbrožDodatna strokovna pomoč učencem
Simona CebekDodatna strokovna pomoč učencem
Matjaž KlasincObjava prispevkov na spletni strani
Dostopnost