GREMO PEŠ S KOKOŠKO ROZI

V  šolskem 2019/2020 letu smo se priključili projektu: »Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah«, ki se izvaja pod okriljem Ministrstva za infrastrukturo.
V ta namen bomo izvajali aktivnost GREMO PEŠ S KOKOŠKO ROZI!

Glavni cilj projekta je spremeniti potovalne navade otrok v šolo ter posledično zmanjšati motorni promet v okolici šole. Otroke želimo spodbuditi, da začnejo razmišljati o prometu na drugačen način. Predvsem o tem, kako lahko različne vsakodnevne krajše poti opravimo peš, s kolesom, rolerji, skirojem, …Če je razdalja prevelika, pa z avtobusom oziroma s skupinskim prevozom več oseb z enim avtomobilom.  … torej na trajnostni način. Izmed naštetih želimo spodbujati predvsem pešačenje. Ti načini potovanja omogočajo, da je pot v šolo okolju prijazna, varna in zdrava.

In zakaj bi to počeli? Ker na ta način prispevamo k čistejšemu okolju, večji prometni varnosti v okolici šole ter krepitvi našega zdravja. Aktivnost na zanimiv, zabaven in igriv način vpelje elemente trajnostne mobilnosti v vsakodnevne potovalne navade učencev in jih vzgaja o pomenu trajnostne mobilnosti.

V času trajanja aktivnosti, ki bo potekala 1 teden v septembru in 1 teden v aprilu, bodo učencem, ki bodo prišli na trajnostni način, podeljene igralne karte. Po izvajani aktivnosti se bodo učenci igrali igre, skozi katere bodo razmišljali in se izobraževali v smeri trajnostne mobilnosti tudi po aktivnosti. Učenci bodo prejeli tudi Moj dnevnik aktivnosti, kjer so zbrane naloge, ki spodbujajo razmišljanje o prometu, trajnostni mobilnosti. V tednu pred aktivnostjo bomo preko ankete ugotovili potovalne navade učencev. Skupaj bomo določili cilj, ki ga želimo doseči v času trajanja aktivnosti. Na šolskem transparentu bo prikazano stanje trajnostnih načinov pred aktivnostjo, napredek med aktivnostjo in cilj. Dva meseca po aktivnosti bomo ponovno zbrali in analizirali rezultate z namenom, da ugotovimo učinek aktivnosti.

Želimo, da se učenci zavedajo, kako pomemben je zdrav način življenja, in da k temu spodbudijo tudi svoje starše.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.«

Mateja Gabrovec, koordinatorka projekta

Dostopnost