Starši

Seznam delovnih zvezkov

DELOVNI ZVEZKI IN POTREBŠČINE ZA 1. – 5. RAZRED 2017/2018

Delovni zvezki Sela 2017/2018

NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV

IZ UČBENIŠKEGA SKLADA V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

Učbeniki Sela 2017/2018

Na šoli imamo že več let oblikovan učbeniški sklad. Vsi učenci si lahko brezplačno izposodijo komplete učbenikov. Obrabnino krije Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport RS.

Če učenci učbenike uničijo, so v skladu s 5. členom Pravilnika o učbeniških skladih dolžni plačati ustrezen znesek odškodnine. Vodja učbeniškega sklada je Iztok Roškar.