5.D

Petek, 3.4.2020

ANGLEŠČINA

Space explorers

Preberi strip v učbeniku na straneh 52 in 53. Če kakšne besede ne razumeš, si pomagaj s slovarjem PONS

(https://en.pons.com/translate).

Nato ob pomoči učbenika reši naloge v delovnem zvezku na straneh 44 in 45.

str. 44/ nal. 1 Preberi in obkroži ustrezno besedo.

nal. 2 Kdo je to rekel? Poveži s slikico.

nal. 3 Preberi in napiši številko v sliko.

nal. 4 napiši vprašanja in nato dodaj kratek odgovor.

str. 45/ nal. 2 Kje so zgradbe? Napiši povedi.

nal. 3 Preberi, poglej v razpredelnico in napiši ime, za koga to drži.

( Kitty, Jim, Sally ali Mac)

 

SLOVENŠČINA

 1. Preberi DZ-54/1.
 2. Ugotovil si, da so samostalniki moškega (tisti kovček), ženskega (tista žaga) ali srednjega spola (tisto drevo). Besede tisti, tista in tisto so ti lahko v pomoč pri določanju spola samostalnika.
 3. Reši DZ-54/2., 3. in DZ-55/4.-9.

 

LIKOVNA UMETNOST

KIPARJENJE IZ NARAVNIH MATERIALOV NA PROSTEM

 • TUKAJ si poglej nekaj fotografij umetniških kiparskih del.

Kipar je oblikoval svoje delo iz materiala, ki ga je našel v naravi. Takšni kipi v naravi razpadejo, ohrani jih fotografija.

 • ODŠEL BOŠ NA ZELENICO PRED HIŠO ALI V GOZD IN SESTAVIL KIP NA PROSTEM.

Nabereš naravne materiale za oblikovanje in sestavljanje, ki jih najdeš zunaj (kamenje, les, listi, veje, storži,…).

Poiščeš primeren prostor za sestavljanje (lahko si material prineseš iz gozda in ustvarjaš doma).

LIKOVNI MOTIV PREPUŠČAM TVOJI DOMIŠLJIJI.

IZDELEK FOTOGRAFIRAJ in pripiši, kaj predstavlja.

Fotografijo POŠLJI DO PONEDELJKA po e-Asistentu ali na

maja.belcic-kralj@solavidem.si.

 

Četrtek, 2.4.2020

DRUŽBA

ŽIVLJENJE V STAREM VEKU

 1. Kako so živeli ljudje v starem veku? Preberi besedilo v DZ-94.
 2. Reši DZ-94/1.
 3. Rimljani na ozemlju današnje Slovenije. Preberi besedilo DZ-94.
 4. Reši interaktivno nalogo na R5 (Rimljani na ozemlju današnje Slovenije)

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

SPREMINJANJE LASTNOSTI SNOVI

 1. V zvezku preberi zapise o snoveh.
 2. Oglej si 1. posnetek na R5 (Spreminjanje lastnosti snovi).
 3. Speci preprosto biskvitno torto (recept).
 4. Med peko biskvita si oglej 2. posnetek. Ali bi steklo lahko naredil doma, če bi imel vse sestavine? Pojasni svoj odgovor.
 5. Torto sestavi in lepo postrezi.

 

ANGLEŠČINA

Vaje v delovnem zvezku  in slušno razumevanje

Reši naloge v delovnem zvezku:

str. 43/ naloga 3: Napiši vprašanja in kratke odgovore.

str. 83/  Izpolni slikovni slovarček ( nalepke).

Sedaj pa je čas za slušno razumevanje in miganje.

Ob videu se nauči ples

https://www.youtube.com/watch?v=jPll94fI4i4

ali pa izvedi naslednjo vadbo po navodilih:

https://www.youtube.com/watch?v=L_A_HjHZxfI

 

ŠPORT

 1. Oglej si posnetek oddaje Firbcologi: Odbojka:

https://www.youtube.com/watch?v=HfrwzLAShmQ

 1. Ustno odgovori:

Koliko igralcev ene ekipe lahko igra na odbojkarski tekmi?

Ali so vse odbojkarske žoge enake?

Kdaj ekipa zmaga?

Kateri servis uporabljajo starejši igralci?

 

SLOVENŠČINA

 1. Danes boste rešili kviz, ki ga je za vas sestavila knjižničarka. Uživajte.
 2. Povezava do kviza:

https://youtu.be/jD1Gz7G7yNc

 

Sreda, 1.4.2020

MATEMATIKA

 1. Preberi besedilo v DZ-36.
 2. V zvezek napiši naslov enote in datum.
 3. Načrtaj kvadrat s podatki iz DZ-36/a). Podatek najprej izpiši:

a = 3 cm in nato načrtaj kvadrat po navodilih iz DZ.

 1. Načrtaj pravokotnik s podatki iz DZ-36/b). Podatka najprej izpiši:

a = 3 cm

b = 2 cm  in nato načrtaj pravokotnik po navodilih iz DZ.

 1. Reši DZ-37

 

SLOVENŠČINA

KAJ POIMENUJEMO S SAMOSTALNIKI?

 1. V zvezku poglej miselni vzorec o samostalniku.
 2. Reši DZ-51/6-8 in DZ-52/9.-12.

 

ŠPORT

ODBOJKA-IGRA

 1. Oglej si 10 minut posnetka odbojkarske tekme:

https://www.youtube.com/watch?v=NIisLtk3eag

 1. Odgovori na vprašanja:

Koliko igralcev ima vsaka ekipa?

Kateri servis igralci uporabljajo?

 1. Opazuj, kako igralci iz izvajajo zgornji in spodnji odboj.

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

 1. Obišči domačo shrambo. Poimenuj deset živil in povej, v čem so shranjene. (npr. Testenine so v škatli.)
 2. Zakaj so živila shranjena v različnih embalažah? Kaj pa druge snovi?
 3. Reši DZ-87/3 in DZ-88/1.
 4. Z zvezek napiši naslov Snovi različno shranjujemo in datum. Prepiši besedilo z UL.
 5. Ugotovil si, da se snovi med seboj zelo razlikujejo. Imajo različne lastnosti. Oglej si film na R5 (Lastnosti snovi) in povej, katera lastnost snovi je posebej poudarjena.
 6. Lastnosti snovi določajo njihovo uporabo. Oglej si film na R5 (Raba različnih materialov) in povej dva primera izbire materiala zaradi lastnosti snovi.

 

Morda vam bo všeč tudi...