4.D

Petek, 3.4.2020

DRUŽBA

ZA NARAVO SMO ODGOVORNI VSI – recikliranje

– Oglej si film Kam gredo odpadki?

https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp4-dru-sdz-osn/#

– Preberi besedilo Recikliranje v učbeniku str. 75

https://folio.rokus-klett.si/?credit=R5DRU4_ucb&pages=74-75

– V SDZ str. 93 preberi besedilo in reši 1. in 2. nalogo.

– V učbeniku preberi Moram vedeti, nato v zvezek prepiši miselni vzorec iz SDZ in ga dopolni s ključnimi podatki.

– Za zaključek si oglej zanimiv video o nevarnih odpadkih https://www.youtube.com/watch?v=ZdtfDS79070

Spomni se zanimivih in poučnih filmov NAPO in si kakšnega oglej na

https://www.napofilm.net/sl/napos-films/napo-danger-chemicals/view-scenes

 

ANGLEŠČINA

In the house 

Danes se boš naučil-a besede povezane s hišo (deli hiše, prostore, pohištvo). Uporabi učbenik strani 48 in 47, slikico v priloženem dokumentu in če lahko, še povezavo na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=aOSJZbHoiY8

V zvezek napiši naslov In the house. Nato nariši hišo in dopiši besede, kot je na sliki v prilogi.

ALI pa

prepiši angleške besede in zraven slovenske prevode.

English  Slovenian

kitchen   kuhinja                in tako naprej.

Dodaj še besede iz učbenika str. 47/naloga 1.

Vadi zapis novih besed, tako da vsako napišeš še vsaj trikrat.

 

SLOVENŠČINA

PONOVIM!

V zvezek za jezik, v pravilni obliki napiši opravičilo. Tema naj bo rojstnodnevna zabava.

KAKO IZREKAMO ZAHVALO?

POJASNI, V MISLIH ODGOVORI  NA  VPRAŠANJA IN  DOPOLNI POVEDI.

SDZ2, str. 82

 

ŠPORT

Razgibaj se kar v svoji sobi.

https://www.youtube.com/watch?v=qH7Ds4sSCJE&t=6s

 

Četrtek, 2.4.2020

SLOVENŠČINA

KNJIŽNI KVIZ – 2. april MEDNARODNI DAN KNJIG ZA OTROKE

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Ponovimo!

Oglej si filme Magnetizem, Kompas in Kako deluje vlak maglev. Najdeš jih v interaktivnem gradivu na www.radovednihpet.si

VPRAŠANJE

*Katera pogosto uporabljena kovina je magnetna?

Vprašanje in odgovor napiši v zvezek.

 

MATEMATIKA

Deljenje

Interaktivne vaje:

https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/animals/puzzles/tilesmath_divisions_tables.htm?language=slovenian&linkback=../../../education/math-multiplications/index.htm

Pisno deljenje

228:2=_    963: 3=_    848: 4=_    246: 2=_   550: 5=_   710:1=_   408: 4=_

Naslov in račune prepiši v zvezek ter izračunaj.

 

ŠPORT

Hitrejša in počasnejša gibanja:

Tek z visokim dvigovanjem kolen, hoja nazaj, tek z brcanjem v zadnjico, hoja vstran.

Gimnastične vaje: Izberi tri.

Delo po postajah

*Tek med ovirami. Uporabi kamne kot ovire ali kakšne druge predmete, in teci med njimi.

*Skakanje s kolebnico

*Odbijanje žoge

 

RAZREDNA URA

Vsem družinskim članom za popoldansko malico pripravi obložen kruhek in sok.

 

Sreda, 1.4.2020

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

PONOVIMO! NEKATERE SNOVI PREVAJAJO ELEKTRIKO.

Oglej si film z naslovom Nevarnosti elektrike. Posnetek najdeš v interaktivnem gradivu na www.radovednihpet.si

SDZ, str. 61

Preberi besedilo na zgornji modri pasici.

VPRAŠANJE

*Zakaj so električne žice obdane z gumo ali plastiko?

Vprašanje in odgovor napiši v zvezek.

 

MATEMATIKA

Deljenje

Interaktivne vaje:

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1w9lr4lw1c02k

Pisno deljenje:

https://www.youtube.com/watch?v=5JHQFb1GuYA

Vzami list papirja in svinčnik ter ob gledanju 2. posnetka vadi postopek  pisnega deljenja.

SDZ 3, str. 74 in 75

Po postopku, ki si ga vadil ob posnetku sedaj reši nalogo1. Vedno napravi tudi preizkus.

 

ŠPORT

Hitrejša in počasnejša gibanja:

Hopsanje, enonožni poskoki, tek vstran, sonožni poskoki.

Gimnastične vaje: Izberi tri.

ROKOMET

*Podaja. Prosi nekoga v družini za pomoč in vadi z njim komolčno podajo ter podajo iznad glave.

*Streljanje na gol. Z mesta in z zaletom streljaj na gol. Vogale vrat lahko označiš s kamni.

 

GLASBENA UMETNOST

Zapoj pesem Moj očka ima konjička dva

NARODNA NOŠA

SDZ, str. 77

Oglej si fotografijo narodne noše in preberi besede ob njej.

Preberi besedilo NARODNA NOŠA.

SDZ, str. 78

Reši nalogo 1.

 

Morda vam bo všeč tudi...