3.D

Petek, 3.4.2020

SLOVENŠČINA

 1. Preberi besedilo Na ekskurziji.
 1. Reši DZ-47/2. Povedi prepiši v zvezek. Ne pozabi na naslov in datum.
 1. Z zeleno barvico vriši pot ekskurzije na skico.
 1. Zapri oči in si zamisli, da greš peš v šolo. V veliki zvezek z barvicami nariši svojo pot v šolo. Nariši ceste in kaj vse je ob njih (stavbe, gozd, sadovnjak, kapelica, travnik, njiva, čebelnjak,…).
 1. Pripravi opis poti ob tvoji risbi. Opis začni s kratkim uvodom, zaključi ga z izraženim mnenjem o svoji poti v šolo.
 1. Iz kock sestavi figurico, ki bo predstavljala tebe.
 1. Naj figurica spregovori in pove opis svoje poti v šolo.

 

LIKOVNA UMETNOST

KIPARJENJE IZ NARAVNIH MATERIALOV NA PROSTEM

 • TUKAJ si poglej nekaj fotografij umetniških kiparskih del.

Kipar je oblikoval svoje delo iz materiala, ki ga je našel v naravi. Takšni kipi v naravi razpadejo, ohrani jih fotografija.

 • ODŠEL BOŠ NA ZELENICO PRED HIŠO ALI V GOZD IN SESTAVIL KIP NA PROSTEM.

Nabereš naravne materiale za oblikovanje in sestavljanje, ki jih najdeš zunaj (kamenje, les, listi, veje, storži,…).

Poiščeš primeren prostor za sestavljanje (lahko si material prineseš iz gozda in ustvarjaš doma).

LIKOVNI MOTIV PREPUŠČAM TVOJI DOMIŠLJIJI.

IZDELEK FOTOGRAFIRAJ in pripiši, kaj predstavlja.

Fotografijo POŠLJI DO PONEDELJKA po e-Asistentu ali na

maja.belcic-kralj@solavidem.si.

 

MATEMATIKA

 1. Ponovi poštevanke tako, da račune prepišeš v zvezek in jih izračunaš.

4 ∙ 6 = __, 8 ∙ 9 = __, 7 ∙ 3 = __, 6 ∙ 8 = __, 5 ∙ 4 = __, 2 ∙ 7 = __, 8 ∙ 1 = __

 1. Koliko je __ · 1 = 6. Množenje in deljenje sta nasprotni operaciji, zato lahko račune množenja z neznanim členom pretvorimo v deljenje: 6 : 1 = ___.
 1. Danes boš delil s številom 1.

1 : 1 = 1, ker je 1 × 1 = 1

2 : 1 = 2, ker je 2 × 1 = 2

 1. Reši DZ-84.

 

Četrtek, 2.4.2020

SPOZNAVANJE OKOLJA

DOMAČA POKRAJINA

– Na spletni strani si oglej video, ki prikazuje raznolike pokrajine v Sloveniji.

https://www.youtube.com/watch?v=Fe4x5bxptME

 • USTNO ODGOVORI:

Kaj si videl v posnetku? Katere vrste pokrajin?

V kateri pokrajini živimo mi? Katere so naše sosednje pokrajine?

  Kaj je značilno za našo pokrajino? Česa je veliko, česa manj? Kakšne so ceste? Katere reke, potoki tečejo? Ali je v naši pokrajini veliko gozdov, polj, travnikov, vinogradov…? S čim se ukvarjajo na naših kmetijah? Ali je razvita industrija?

 • Odpri SDZ stran 72. Preberi besedilo in si oglej fotografije. Poimenuj pokrajine v nalogi.
 • ZAPIS V ZVEZEK v obliki miselnega vzorca: Na sredino lista napiši naslov. Okrog naslova naštej vrste pokrajin (pomagaj si z DZ). Pod miselni vzorec napiši poved: Živim v RAVNINSKI POKRAJINI. Sosednja pokrajina je GRIČEVNATA.

 

ANGLEŠČINA

 1. Spomni se delov dneva. Se kaj spomniš? 😊 za osvežitev spomina naj ti služi pesem:

https://www.youtube.com/watch?v=gVIFEVLzP4o

 1. V zvezek zapiši naslov MY DAY (moj dan). Stran z ravnilom razdeli na 4 dele in v vsak del zapiši en del dneva (MORNING, AFTERNOON, EVENING, NIGHT). K vsakemu delu dneva nariši kaj takrat počneš. V vsak del z ravnilom nariši tudi krog, ki bo predstavljal uro. Nariši kazalce, kdaj meniš, da se posamezen del dneva prične.
 2. Uro spoznaj skozi naslednjo pesem:

https://www.youtube.com/watch?v=0Yq_rztquuU

 1. V zvezek napiši naslov WHAT TIME IS IT? Spodaj z ravnilom nariši 4 kroge, ki bodo predstavljali uro, okrog zapiši številke kot na uri ter spodaj pod vsako uro zapiši poved, ki ti pove koliko je ura.

It’s three o’clock.      It’s seven o’clock.         It’s eleven o’clock.       It’s one o’clock.

Ustrezno nariši kazalce. Gre samo za polne ure, torej bo veliki kazalec ves čas na 12.

 

ŠPORT

 1. Pospravi svojo sobo.
 2. Lezi na hrbet in poskusi narediti most ob steni, nato samo na stopalih in dlaneh. Most naj bo čim višji.
 3. Poskusi dvigniti eno nogo. Ali narediš most samo na eni nogi in eni roki?
 4. Pojdi na kratek sprehod okrog svoje hiše.

 

SLOVENŠČINA

NA EKSKURZIJI

Se spomnite, kam smo šli lani za zaključno ekskurzijo? Se spomnite, da smo šli v Logarsko dolino? Kako je bilo lepo!

Kaj je ekskurzija? To je izlet s poučno vsebino.

 1. V kazalu poišči besedilo Na ekskurziji.
 2. Pred branjem si oglej risbo pod besedilom, ki prikazuje pot izleta. Prosi starša, da ti besedilo prebere, ti pa s prstom potuj po risbi, kot pravi besedilo. Nato vlogi zamenjata.
 3. Svojemu staršu postavi tri vprašanja o besedilu.

2. APRIL – MEDNARODNI DAN KNJIG ZA OTROKE

Dragi učenci, danes je poseben dan. Naša knjižničarka vas želi nagovoriti na prav poseben način.

Oglejte si posnetek na povezavi:

https://www.youtube.com/watch?v=P85FpxBJSQY&fbclid=IwAR2NEqTA814jMbyYjeMA67lFBICBVcPTzEIKhV30Vz6nPZ1u9fQarf5ksS8

 

Sreda, 1.4.2020

MATEMATIKA

 1. Poglej 1. nalogo v DZ-2/83. Koliko jabolk skupaj so utrgale deklice? Izračunamo lahko s seštevanjem  in množenjem. (1 + 1 + 1 = 3 ∙  1)
 2. Oglej si DZ-83/2. To je poštevanka števila 1.
 3. V zvezek napiši naslov Poštevanka števila 1 in jo prepiši v zvezek. Prepiši tudi večkratnike.
 4. Reši DZ-83/3.,4.

 

SLOVENŠČINA

SKRITI ZAKLAD

 1. Premisli: Ali veš, kdo je tabornik, kaj dela, katere veščine mora obvladati?

Oglej si posnetek.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=ImGtPPW9o4w&feature=emb_logo

Ali zdaj veš, kdo je tabornik in kaj je taborništvo?

 1. Poslušaj posnetek, ki se nanaša na delo v DZ. TABORNIKI
 1. Pripravi DZ-44. Poslušaj posnetek še enkrat. Drugi del posnetka je pomemben za reševanje 1. naloge. S prstom se premikaj po opisani poti. Če se boš pravilno premikal, te bo pot pripeljala do zaklada. Pot nato označi z rdečo barvico.
 1. Ali znaš reševati rebuse. Poglej DZ-44/2. – na risbi sta

Z _ _ _ _ A in M _ _ _ A. Besedi napiši pod risbi. Prečrtaj določene črke

v obeh besedah in ostale pa preberi.

 1. V zvezek napiši naslov Skriti zaklad. Odgovori na vprašanji. Piši s pisanimi črkami. Vprašanj ni potrebno prepisati.
 • Kje so taborniki našli skriti zaklad?
 • Kaj je bil skriti zaklad?

 

ŠPORT

 1. Pripravi si posnetek https://www.youtube.com/watch?v=UgRENY-okaM in se razgibaj z Juvijem.
 1. Naredi most:

– Uleži se na hrbet, pokrči noge, stopala so na tleh. Z rokami se primi za gležnje in jih potegni k zadnjici, kolikor moreš. Stopala so obrnjena navzven. Spusti gležnje. Usloči hrbet, tako da se tal dotikaš s stopali in glavo.

– Stoj pol metra od stene, s hrbtom obrnjen proti njej. Nagni se nazaj, da se z dlanmi dotakneš zidu. Počasi dlani pomikaj po zidu navzdol, kolikor daleč gre, položaj zadrži tri sekunde, nato se dvigni nazaj v prvotni položaj. Starši te naj pazijo, da ne padeš.

 1. Odpri okno in prezrači sobo. Pravilno si umij roke.

 

SPOZNAVANJE OKOLJA

MESTO IN VAS

– Najprej na spletni strani prisluhni razlagi snovi.

https://www.youtube.com/watch?v=ZklrxID9F7U

– Odpri SDZ stran 70. Oglej si 1. in 2. nalogo in preberi navodila.

– Izpolni preglednico in zapiši odgovor pri 2. nalogi. Pomagaj si z DZ str. 68 ali posnetkom, ki si si ga  ogledal na začetku.

NAŠ KRAJ

 • Razmisli, ali živiš v MESTU ali na VASI.
 • Odpri SDZ stran 71 in reši 1., 2. in 3. nalogo. Pomagaj si z izpolnjeno preglednico na strani 70 ali poišči podatke na spletu.
 • Starše ali stare starše vprašaj, kako se je tvoj kraj spreminjal in kaj je danes drugače kot je bilo nekoč (ceste, ustanove, poseljenost, prebivalci…).

 

Morda vam bo všeč tudi...